THÔNG TIN THẺ BHYT TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI
Họ tên trẻ Tên Bố mẹ Địa chỉ Năm sinh
             
 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA
Số 25 - Tô Vĩnh Diện - Nha Trang - Khánh Hòa
ĐT: 0583.827447,    Fax: 0583.815441
Đường dây nóng: 0583.816.251, email: duongdaynongbhxhkh@gmail.com